Park Narodowy

Park Narodowy Szwajcarii Saksońskiej został z pompą otwarty 27/28 kwietnia 1991r.

Celem stworzenia Parku Narodowego jest utrzymanie cennego spadku kulturowego dla kolejnych pokoleń.

Już od stuleci Szwajcaria Saksońska jest krajobrazem kulturowym, gdzie obszary leśne i skalne wykazują silne naturalne warunki istnienia. Jest to zależne od geomorfologicznych warunków, jak również zrównoważonego stopnia użytkowania tych terenów. Szczególnie te obszary należy chronić, gdyż to one stanowią główne obszary Parku Narodowego.

Do zadań Parku Narodowego należą między innymi dbałość o trasy leśne, przebudowa odbiegających od naturalnych warunków terenów, zalesienie na bliższe naturze, regulacja zdziczałości,  dbałość o tereny otwarte (np. murawy, czy łąki orchidei), jak również badanie i dokumentacja. Oczywiście z Parkiem Narodowym wiąże się także ideę nauczania innych zrozumienia natury i środowiska naturalnego, propagowanie informacji o parku. Obok szeroko zakrojonej oferty lektur, można również usłyszeć wykłady, wziąć udział w pieszych wędrówkach, tematycznych wyprawach naukowych i wystawach. Obszernych informacji mogą Państwo uzyskać w „Domu Parku Narodowego“ (Nationalparkhaus) w Bad Schandau.

Od 01 stycznia 2000r. istnieje Narodowy Park Szwajcarii Czeskiej po stronie Czech, który graniczy bezpośrednio z Parkiem Narodowym Saksonii.