Kolumny Herkulesa w Bielatal

Jeśli chce się wybrać trasę z dala od zgiełku turystycznego, polecanym kierunkiem jest wędrówka do wież skalnych przy Rosenthal-Bielatal, do kolumn Herkulesa -„Herkulessäulen“. „Mała Kolumna Herkulesa“ i „Duża Kolumna Herkulesa“ to osobliwe, wąskie wzniesienia skalne, znajdujące się pomiędzy „Schweizer Mühle“ (młyn szwajcarski) i „Ottomühle“ (młyn Otto). „Schweizer Mühle“ znajduje się nad małym stawem - dziś jest tam pensjonat z restauracją, zaś „Ottomühle“ to schronisko górskie z gospodą.

Kolumny Herkulesa „Herkulessäulen“ obok skalnych „Bielatürmen“ i „Großvaterstuhl“ to symbol Górnego Bieleatal. Na tym terenie ukochanym przez wspinaczkowiczów, można zobaczyć niektórych nawet na wysokościach, które powodują zawrót głowy u turysty - amatora.

Nazwa „Herkulessäulen“ została nadana przez uczonego, prywatnie badającego te tereny - Carla Merkel. W wydanym przez niego w 1826r. dziele Biela oder Beschreibung der westlichen sächsisch-böhmischen Schweiz, jako pierwszy nazwał większość skał Bielatal.

Kto przepada za kuchnią czeską, może wydłużyć swoja trasę o ok. 4km i dotrzeć do Ostrova w Czeskiej Szwajcarii.

Do Bielatal można dojechać samochodem – to 20km od Niederrathen, lub dojechać koleją i autobusem przez Königstein.