Het klankterras

Genieten van muziek, gecomponeerd door lokale meesters, via 8 geluidskanalen.

In de zuilen rondom het klankterras zijn luidsprekers geïnstalleerd. Het geluid van de afzonderlijke kanalen vormen samen een muziekstuk. Als bezoeker kan je ervaren hoe de afzonderlijke geluiden zich kunnen mengen tot een juiste samenstelling.

Door van plaats te veranderen wijzigt de geluidssterkte en de mengverhouding. Dit wekt de suggestie dat je omringd wordt door orkestleden. In het midden van alle luidsprekers is het klankbeeld optimaal.

Het klankterras biedt u op deze wijze een interessante muziekervaring. Deze zintuiglijke indruk maakt je ontvankelijker voor de schoonheid van de omringende natuur. Het langzaam stromende water van de Elbe, de machtige rotscoulisse van de ‘Bastei’ zal onvergetelijk zijn.

De 3 muziekstukken “echo”, “de bergen” en “de rivier” hebben een duur van ca. 10 minuten.

Het klankterras speelt dagelijks, van Pasen tot eind oktober, van 10.00 tot 21.00 uur op ieder heel- en half uur. Na 21.00 uur is deze muziek, in samenspel met licht en water, bij de lichtfontein te bewonderen.